Yuzuyuzu

yuzuru hanyu & kanako marakami

Yuzuru Hanyu - bottle case

Kanako (white hat) taking photo of Yuzuru

Yuzuru Hanyu - @emperor garden : too hot!
cr. see logo

Yuzuru Hanyu - @emperor garden : too hot!

cr. see logo

yuzuru hanyu - the little thing

yuzuru hanyu - the little thing

Yuzuru Hanyu & Javier Fernandez: Bromance (video link1, video 2)

pic: cr. see logo

Yuzuru Hanyu & Kanako Murakami @ DOI 2014 - the only couple to exchange high-five at opening?

Yuzuru Hanyu & Kanako Murakami @ DOI 2014 - the only couple to exchange high-five at opening?

Yuzuru Hanyu wearing eyeliner??!!

Yuzuru Hanyu in girl’s Kimono?!

Yuzuru Hanyu in girl’s Kimono?!

Kanako Murakami 2009